Algemene voorwaarden Reisposter.nl

1 Geldingsbereik

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die tot stand komen tussen Reisposter.nl en haar klanten.

(2) Alle diensten, leveringen en dienstverleningen van Reisposter.nl worden uitsluitend op basis van deze bepalingen en voorwaarden uitgevoerd, op voorwaarde dat deze daadwerkelijk zijn opgenomen in het contract.

(3) Individuele overeenkomsten zijn alleen geldig als een schriftelijke bevestiging van Reisposter.nl bestaat.

2 Contract / uitvoering van de opdracht

(1) Aanbiedingen voor producten en diensten van Reisposter.nl in brochures, advertenties en op het internet zijn niet bindend. De presentatie van de producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende online catalogus. Door te klikken op “Design aanvragen” geeft de klant een bindende bestelling van de producten in het winkelmandje af. De bevestiging van de toegang tot de klantenbestelling gaat samen met de aanvaarding van de bestelling en het ontvangst van de factuur, direct na het verzenden van geautomatiseerde e-mail. Met deze e-mailbevestiging is de koopovereenkomst gesloten. Wijzigingen en annuleringen kunnen hierna niet meer worden aanvaard.

(2) De contracttekst wordt niet afzonderlijk door Reisposter.nl opgeslagen. De orderinformatie wordt voor de klanten per e-mail beschikbaar gesteld. De algemene voorwaarden kunnen op de website teruggevonden en gedownload worden.

(3) In enkele gevallen behoudt Reisposter.nl het recht, bestellingen die niet voldoen aan de gestelde eisen of wanneer de opdrachtgever als krediet onwaardig bekend staat, af te wijzen.

(4) Reisposter.nl accepteert uitsluitend aanvragen en bezorgadressen binnen Nederland en België.

§ 3 Copyright

(1) De ontwerpers van de designs en afbeeldingen die op Reisposter.nl worden aangeboden, horen niet bij Reisposter.nl zelf maar zijn respectievelijke partners, klanten zelf of een andere derde partij.

(2) De respectievelijke partner geeft Reisposter.nl onbeperkt recht om alle foto’s en ontwerpen die worden aangeboden op de website van Reisposter.nl te gebruiken. Reisposter.nl heeft hiermee dus het recht om alle afbeeldingen voor alle aangeboden nevenproducten te gebruiken. De klant geeft Reisposter.nl hiervoor toestemming, het geleverde eindproduct is dus vrij van rechten.

(3)Het gebruik van de ontwerpen en beelden, beschreven in paragraaf 2, hebben geen auteursrechten, eigendomsrechten of andere rechten van derden.

(4) Door de aankoop van een product, die motieven bevat die door/aan Reisposter.nl beschikbaar zijn gesteld, verschaft de klant uitsluitend het zakelijke eigendom van het product. Licenties voor het kopiëren van welke aard dan ook, distributie, verwerking en voor de toegang van het publiek zijn daarin niet opgenomen.

(5) De doorverkoop van producten door klanten is toegestaan..

§ 4 Levering, levertijden

(1) Producten van Reisposter.nl worden regelrecht vanaf de leverancier verzonden naar de klant.

(2) Gedeeltelijke leveringen zijn toelaatbaar tot een redelijke hoeveelheid. Elke deellevering geldt als een zelfstandige levering. Indien de deelleveringen voor de klant buitengewoon onredelijk zijn, zal de klant door de daaruit voortvloeiende kosten niet worden berekend.

(3) Reisposter.nl probeert de aangegeven levertijden in het contract altijd te respecteren. Wanneer het door Reisposter.nl in uitzonderlijke gevallen niet mogelijk is om de overeengekomen termijnen in acht te nemen, heeft de klant het recht het contract terug te trekken.

(4) De termijn voor de levering wordt door Reisposter.nl worden vastgesteld op twee weken. Deze periode begint met de ontvangst van de aflossingsvrije periode van de klanten bij Reisposter.nl . Als het uitstel om bepaalde redenen onaanvaardbaar is voor de klant, dan is deze niet geldig. In het bijzonder is dit het geval als de rente in een respijtperiode langer verplicht wettelijk toegestaan vervallen of wanneer er sprake is van een vaste transactie.

(5) Bij leveringsproblemen die niet veroorzaakt zijn door Reisposter.nl, en die door Reisposter.nl ook niet kan beïnvloeden, behoudt Reisposter.nl  het recht om de overeenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat de belemmering niet van tijdelijke aard is, zonder aansprakelijkheid voor schade. Dit geldt met name voor inwerkingen van overmacht. Voor de periode van de belemmering komt Reisposter.nl niet niet in leveringsgebreken. Reeds betaalde producten worden terugbetaald in geval van annulering.

(6) Zolang de klant een betalingsachterstand heeft, stoptReisposter.nl met al zijn dienstverleningen aan de klant. Betalingen worden in chronologische volgorde op open vorderingen, rente en kosten verrekend.

(7) Wanneer je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, dan moet je de kosten van het terugzenden van de goederen dragen.

§ 5 Betaling

(1) De koopprijs is met onmiddellijke ingang verschuldigd op het moment van het sluiten van het contract (schriftelijke goedkeuring drukproef) . Het verschuldigde bedrag wordt in rekening gebracht na schriftelijke goedkeuring van het design. Dit gaat middels een betaallink die per mail verzonden wordt.

(2) Alle prijzen die worden weergegeven zijn inclusief BTW.

(3) De betaling gebeurt met Paypal, bankoverschrijving, Ideal betaling of factuur.

Als betalingsdienstaanbieder zijn de volgende dienstverlener voor u beschikbaar.

(4) Wanneer de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, dan heeft Reisposter.nl het recht om het verschuldigde bedrag opeisbaar te maken. Dit geldt in het bijzonder indien betalingen gestopt of teruggedraaid worden, en de algemene kredietwaardigheid in het geding is.

(5) Verzendkosten van alle soorten, inclusief verpakking, transportkosten, transportverzekering en leveringen zijn voor de klant.

(6) Bijkomende verzendkosten, veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste afleveradressen zal bij de klant in rekening worden gebracht, op voorwaarde dat deze verantwoordelijk is voor de onjuiste informatie.

§ 6 Garantie

(1) Informatie, tekeningen, illustraties, technische gegevens, gewicht, metingen en functionele specificaties in brochures, catalogi, advertenties of prijslijsten zijn voor informatieve doeleinden. Reisposter.nl is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie. Wat de aard en omvang van de levering betreft, is uiteindelijk alleen de factuurinformatie beslissend.

(2) Tenzij er een schriftelijke garantie is gegeven, geldt er in principe geen garantie op het vervagen of de waterdichtheid van drukwerk.

(3) De voorwaarden en specificaties die zijn vastgesteld tijdens het afsluiten van het contract, vertegenwoordigen de technische stand. Kleine technische afwijkingen (met name bijsnijden en uitgedrukte veelkleurigheid) van de geleverde goederen uit de geadverteerde goederen zijn toegestaan en vertegenwoordigen geen fout zolang deze deze acceptabel zijn en het contractuele doel niet beperken. Beelden die worden bijgesneden, kunnen, zoals gebruikelijk in de commerciële grenzen enigszins, maar niet significant verschillend zijn van de vooraf bepaalde afmetingen. Kleine standaard kleurverschillen in expressie kunnen optreden wanneer de monitor van de cliënt anders en niet kleurvast gekalibreerd is. Zwart/wit afdrukken kunnen door de kleurendruk een kleine, gebruikelijke kleurafwijking bevatten. Terugvorderingen, creditnota en vervangende afdrukken zijn uitgesloten in dit verband, met uitzondering van een afwijking buiten het normenkader.

§ 7 Beperking van de aansprakelijkheid

(1) Voor schade die te wijten is aan opzet of grove nalatigheid zijn, alsmede schade als gevolg van juridische gebreken en het gebrek aan verzekeringen is Reisposter.nl onbegrensd aansprakelijk. Dit geldt ook voor indirecte gevolgschade zoals gederfde winst in het bijzonder.

(2) Voor schade als gevolg van de consument die toe te schrijven zijn aan lichte nalatigheid, draagt Reisposter.nl alleen verantwoordelijkheid als er een verplichting (kardinale verplichting) is geschonden, de nakoming voor het bereiken van het contractdoel is van bijzonder belang. De aansprakelijkheid wordt bij het afsluiten van het contract doorgaans voor voorzienbare schade eveneens dubbele contractwaarde beperkt. Dit geldt ook voor indirecte gevolgschade, inclusief gederfde winst.

(3) Voor schade van ondernemers die te wijten is aan nalatigheid zijn, wordt de aansprakelijkheid bij het afsluiten van het contract kenmerkend voor voorzienbare schade eveneens dubbele contractwaarde beperkt. Dit geldt ook voor indirecte gevolgschade, inclusief gederfde winst.

(4) Reisposter.nl  is in ieder geval aansprakelijk voor eventuele schade aan leven, lichaam en gezondheid. De aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

§ 8 Gegevensbescherming

Met betrekking tot databescherming, geldt de beschermingsgegevens informatie van Reisposter.nl.

§ 9 Herroepingsrecht

Het recht op herroeping of retourneren is volgens § 312g par. 1 Burgelijk Wetboek en § 312g par. 2 nr. 1 Burgelijk Wetboek uitgesloten zodra de producten worden geproduceerd volgens de wensen van de klant en specifiek zijn afgestemd op hun persoonlijke behoeften. Om deze reden zijn alle dooReisposter.nl vervaardigde fotoproducten, inclusief fotolijsten en designfoto’s, uitgesloten van het herroepingsrecht.

§ 10 Vernietiging van het toegezonden materiaal

(1) Alle opdrachtformulieren en templates die voor de uitvoering van het contract, door de klant beschikbaar worden gesteld, worden na de uitvoering van het contract door Reisposter.nl vernietigd. Uit de klant op het moment van de bestelling uitdrukkelijk de bovenstaande afgewerkte materialen terug te willen ontvangen, dan stuurt Reisposter.nl de documenten natuurlijk terug naar de klant. De kosten voor de verzending zijn voor de klant.

§ 11 Systeemintegriteit en storing van de website

(1) Het gebruik van mechanismen, software of andere scripts in verband met het gebruik van reisposter.nl site, die de functionaliteit van de reisposter.nl website beïnvloeden, is voor de klant verboden.

(2) Maatregelen die als gevolg een onredelijke of overmatige belasting van de infrastructuur Reisposter.nl veroorzaken, mogen niet worden genomen. De gebruiker van deze website mag geen door Reisposter.nl gegenereerde content blokkeren, overschrijven of wijzigen. Eventuele ingrepen die kunnen interfereren met e Reisposter.nl website zijn verboden.

(3) ) De inhoud van Reisposter.nl website mag niet gekopieerd, verspreid of gekopieerd op een andere manier worden, als er geen toestemming is van de rechthebbende Dit geldt vooral voor het kopiëren door automatische mechanismen of door middel van robot / crawler – zoekmachine technologieën.

(4) De klant is verplicht om het door haar gekozen wachtwoord voor het Reisposter.nl account vertrouwelijk te behandelen en voor misbruik te beschermen. Voor schade als gevolg van verkeerd gebruik van het account of het delen van het wachtwoord, is de klant aansprakelijk.

§ 12 Slotbepaling

(1) Reisposter.nl behoudt de voorwaarden te allen tijde zonder opgaaf van redenen te veranderen. De klant wordt ingelicht wanneer er een verandering plaatsvindt. Bij een wijziging van de voorwaarden is een hernieuwde toestemming van de klant nodig

§ 13 Klachten

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Winkelwagen