Garantie & Klachten

Garantie

Wij geven om onze producten en doen ons best om deze in topconditie aan jou te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens het transport of dat er iets anders gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten

Heeft u klachten over de ontvangen producten? Wij nemen deze klachten serieus en streven ernaar om deze op een nette en snelle manier op te lossen. Stuur ons een mailtje naar info@reisposter.nl met uw klacht en wij zullen deze zo speodig mogelijk in behandeling nemen. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen met de klant om de klacht op te lossen en de tevredenheid van de klant te waarborgen.

Winkelwagen